Tankefeltterapi TFT-EFT

 

          

  Tankefeltterapeut

    

  Charlotte Lundegaard

    

  Depotvej 6, 4180 Sorø

    
  +45 57 82 08 36

 

  

Tag springet og helbred dig selv

 

Fobier

Er du bange for noget du objektivt set ved ikke er farligt? -- Så har du en fobi.

 

Typiske fobier drejer sig om angst for edderkopper og andre insekter eller dyr fx hunde, angst for slanger, angst for at flyve, sejle og køre i bil, angst for at bruge elevatorer osv.

 

Fobier opstår af mange grunde og mange gange aner vi ikke hvorfor vi får dem. Nogen gange ser det ud til, at de er arvet, og andre gange får vi en fobi, fordi vi har haft en ubehagelig oplevelse. Fælles for alle fobier er, at vi er bange ved tanken om noget. Det fører ofte til, at vi ikke tør begive os ud i situationer, hvor vi risikerer at møde det vi frygter, og det kan føre til at vi udvikler stadig mere frygt for flere og andre ting/situationer.

 

Angst for edderkopper er en af de almindeligste former for fobi. Selv om der ikke findes farlige edderkopper i Danmark ser det ud til, at der er noget ved diesse insekter, som får mange mennesker til at blive meget bange. Man kan blive så bange, at det styrer hele hverdagen og det kan føre til at man ikke tør at rejse på ferie, arbejde i haven, have vinduer og døre stående åbne om sommeren eller opholde sig i et rum før man nøje har undersøgt hvert hjørne.

 

Flyskræk er meget udbredt både i privatlivet og inden for erhvervslivet. Nogle virksomhedsledere er afhængige af at tage beroligende medicin og drinks før de tør sætte sig ind i et fly. Enkelte er så angste at de kaster op hver dag i ugevis før en flyrejse, og dette præger hele hverdagen.

 

Social fobi er rædsel for at komme i situationer hvor du møder andre mennesker. Det kan være en angst for at møde kendte eller fremmede, se andre ind i øjnene, middagsselskaber, spise frokost på jobbet, tale i teleforn osv. Alle sociale situationer kan være en potentiel fobi.

 

 

 

 

 
 

Note: Selv om TFT i kliniske forsøg har vist bemærkelses-værdige resultater er det en metode der fortsat befinder sig i udviklingsstadiet hvor der ikke findes videnskabelige beviser for at metoden virker. Tankefeltterapi er ikke en erstatning for at søge almindelig lægehjælp eller anden psykologisk hjælp.

 

Kilde: www.tankefeltterapi.info

 

 

 

 

 

tankefeltterapi.eu© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.tankefeltterapi.eu